| Läsarnas Fria

Läsarnas Fria Tidning

Dessa artiklar har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Tack alla skribenter!

Som de flesta av er redan vet läggs Läsarnas Fria Tidning ner till årsskiftet. Som vi informerat om tidigare kommer vi att starta en ny tidning, Landet Runt, där medborgarjournalistik blandas med mer traditionell journalistik.

Skulle vi vara lyckligast i Europa?

Vi har blivit så styrda i vårt land att vi snart inte har någon integritet kvar. Myndigheterna vill naturligtvis tala om för oss vad vi ska göra och inte göra.
Att vi kulle vara lyckligaste i Europa är väl en skröna?

Man kan inte lagstifta mot attityder

Nu ska det satsas 40 miljoner kronor på forskning om mobbning. Varför ska det forskas om något som är självklart? Det är attityderna hos barn som måste ändras och verktygen finns hos föräldrarna.

Obligatorisk a-kassa

Flykten från a-kassorna förskräcker även den borgerliga arbetsmarknadsministern. Nu utreds obligatorisk a-kassa.

Stöttens såg - Ett historiskt miljöalternativ

Reportage

Under vårfloden besökte jag ett vattendrivet sågverk i Bohuslän.

Hur gammal sågen är vet inte ägaren. Den har gått i arv i flera generationer. Den är moderniserad, vattenhjulet har ersatts av en turbin.

Krönika: Bacillskräck

En liten betraktelse om de tunga bördor en del människor får att bära.
Är detta av en slump eller beror det på något annat?
För vissa människor är livet som en motorväg.
För andra är det rena berg och dalbanan.

Bildt följer inte grundlagen

Sveriges Radios genomgång av utrikesminister Carl Bildts styrelseuppdrag visar att han fortfarande sitter kvar i tio styrelser runt om i världen.
Detta trots att grundlagen tydligt uttrycker att en minister inte får ha några andra uppdrag jämte ministeruppdraget.

Sidor

© 2018 Läsarnas Fria