| Läsarnas Fria

Läsarnas Fria Tidning

Dessa artiklar har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Tack alla skribenter!

Som de flesta av er redan vet läggs Läsarnas Fria Tidning ner till årsskiftet. Som vi informerat om tidigare kommer vi att starta en ny tidning, Landet Runt, där medborgarjournalistik blandas med mer traditionell journalistik.

Carl Bildt en högriskdiplomat för Sverige.

Vid senaste FN Rådet för mänskliga rättigheter i Geneve uttalade Carl Bildt en rejäl drapa mot ett antal länder som visat bristande inställning till de månskliga rättigheterna. Kuba fick sig en känga och närvarande diplomat från Kuba svarade blixtsnabbt på denna riktade högersmocka mot Sverige och i synnerhet mot Utrikesminister Carl Bildt.

SVT.s Lågvattenpekoral 2007!

Måndagen den 19/3 - 2007 lär gå till SVT historien genom ett hemvideospektakel i kvadrat som en SVT medarbetare lyckats trycka igenom i organisatioen. Greven eller som han numera kallas Göran Person Stjärnhov har lyckats tillskansa sig en dokumentär som inte är värd vatten.

Medveten strategi eller...?

Att argumentera, diskutera och ha egna åsikter om saker och ting kan tyckas vara ett sunt tecken på en väl fungerande demokrati. Och det kan hända att det är så också, även om jag har mina reservationer när det gäller tillämpligen av den heliga yttrandefriheten i vissa fall.

Sommarvikarie på GöteborgsPosten 2007

Snart är det sommar och vikarier skall fylla stolarna på redaktioner runt om i landet.
I Göteborg väljer Sveriges näst största morgontidning GöteborgsPosten en speciell gräddfil genom att hyra in packet genom Mediakompetens. Det blir billigast så och innebär inga ataganden för företaget.
Sen får de jobba dubbelt så mycket för samma lön.

Svensk Media är den farligaste informatören vid skarpt läge

Hur många läste senaste utgåvan från Krisberedskapsmyndigheten - Att förbereda sig på det värsta - som ramlade ner i brevlådorna för ett par veckor sen?

I den kunde vi läsa om vikten av att ta del av information från media för att hålla sig uppdaterad vid en krissituation. Jag irågasätter om detta stämmer i det mediabrus som gäller idag.

Har pengarna ätit upp journalistiken?

Jakten på pengar inom mediakoncernerna håller på att försättas på hälleberget. Journalisterna går i led mot sin egen sotdöd om de inte kraftfullt tar avstånd från den köpta pennans marknadskraft. Var finns reportrarna inom media?.

Orkar vi slå tillbaka? – En modfälld klass står mot de rika och nöjda

I september fick Sverige en ny regering, efter 12 år av socialdemokratisk dominans.

Traditionsenligt talas det om en stundande radikalisering av fackföreningsrörelsen och en politisk polarisering som kan få arbetarklassen på fötter igen.

Men att sätta hopp till avtalsrörelsens förhandlingar är lika meningslöst som vanligt. Vi måste fortfarande ta kommandot själva.

Anonyma hjältar i teknologins tidsålder

De är ofta bortglömda, aldrig offentliggjorda - men om de inte har fyllt sin uppgift så kommer vår tidsålders stora landvinningar vara obrukbara. Därför kommer det 21:a århundradet vara kännt som de anonyma hjältarnas århundrade.

Sidor

© 2019 Läsarnas Fria