| Läsarnas Fria

Läsarnas Fria Tidning

Dessa artiklar har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Tack alla skribenter!

Som de flesta av er redan vet läggs Läsarnas Fria Tidning ner till årsskiftet. Som vi informerat om tidigare kommer vi att starta en ny tidning, Landet Runt, där medborgarjournalistik blandas med mer traditionell journalistik.

Cynisk lek med utsatta människor

Inom kort öppnar ett nytt centrum för forskning kring hemslöshet i Stockholm. Där ska akademiker titta på hur missbruksproblem, tandstatus och psykisk sjukdom ser ut bland hemlösa. Men sådan forskning skuldbelägger de drabbade, skriver Rolf Nilsson.

Skördningen av oliver i Yanoun

Reportage

Jonas Ström, som befunnit sig i Israel och Palestina som ekumenisk följeslagare på uppdrag av Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd, har rapporterat för LFT om sin vistelse i en serie resebrev. Här kommer en sista betraktelse från hans resa.

Sentida sånger om omsorg

Jag har börjat inse – eller upptäcka – att mångt som är viktigt kommer sent till mig. Jag menar, jag fattar först när andra redan vet vad saker och ting handlar om.

Palestiniers rätt är enda fredschansen

Amos Yadin är en israelisk jude född och uppvuxen i Haifa. När han fick möta palestinier hemma och utomlands kom Amos Yadin att ta avstånd från den stereotypa bild av palestinier som sionistiska massmedia och det israeliska etablissemamget hade gett honom.

Humanismens bojor kring samhället

Vad betyder det att ett samhälle är humanistiskt? Hur svårt är det inte att svara på den frågan när det enda samhälle vi känner till starkt präglas av humanism? Och hur svårt blir det inte då att skapa en vision av ett nytt samhälle? Jag ska försöka svara på dessa frågor ur djurens perspektiv.

Mångsidiga Anna månadens skald

Anna Nygren från Kimstad har utsetts till november månads skald av förlaget Alida bok. Den vinnande dikten, kallad Glittrigt presentpapper, tolkar livströtthet med bitter ironi. Dikten är fylld av höstmelankoli, men också av humor.

PRIVATSKOLAN

Går man in på privatskolan Lundsbergs hemsida går det att läsa följande: ”Det är här den stora investeringen ligger – investeringen i framtiden.”

PRIVATSKOLAN

Går man in på privatskolan Lundsbergs hemsida går det att läsa följande: ”Det är här den stora investeringen ligger – investeringen i framtiden.”

Sidor

© 2019 Läsarnas Fria