| Läsarnas Fria

Läsarnas Fria Tidning

Dessa artiklar har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Tack alla skribenter!

Som de flesta av er redan vet läggs Läsarnas Fria Tidning ner till årsskiftet. Som vi informerat om tidigare kommer vi att starta en ny tidning, Landet Runt, där medborgarjournalistik blandas med mer traditionell journalistik.

Och du som trodde att du hade kontrollen

Reportage

När du tror att du slappar i tv-soffan blir du egentligen matad med en färdigförpackad världsbild. Tv:n har blivit elitens främsta instrument för att kontrollera massorna. Michael Delavante redovisar sin syn på etermediets makt.

Ropet från förorten

Europas förorter brinner. När natthimlen glöder av upplopp och skadegörelse är det bäst att se om sitt hus.

FÖRTÄTAD STAD

Stadsarkitekten Holger Blom (1906–1996) skapade bland annat ”Rotundan” vid Norra bantorget och ”Svampen” på Stureplan. Den gamla bussterminalen är riven men mötesplatsen under det stora paraplyet finns kvar. Men hur länge? Stockholms politiker kommer i början av 2010 att anta en översiktsplan för en tätare stad, där varje fri yta ska studeras för kommande byggprojekt.

Tro inte på medierna – tro på dig själv

Heliga kor är till för att slaktas. Även inom journalistiken – den institution som säger sig försvara det fria ordet. Så här kommer en klyscha in för slaktning: Kravet på två av varandra oberoende källor. För att den viktigaste upptäckten vi gör är att finna vår egen kraft, vår egen röst. Vi behöver inte leva på andras energi. Vi behöver inte ens ha rätt.

Skrämmande sann bild av samhället

Pjäs: Talgbollen – Boule de Suif Regi och manus: Malin Westberg Teater: Spegelteatern På scen: Anna Adolfsson – Elisabeth Rousset. Percy Forsgren – Comte Hubert de Breville. Åsa Älmeby – Thorne Comtesse Louise de Breville. Nicklas Westberg – Monsieur Loiseau med flera.

Hjärtats stilla revolution

Utmaningen för 2000-talet är hjärtats stilla revolution. Det är inte en revolution i traditionell bemärkelse med våld, galenskap och blodsutgjutelse, utan en revolution i mänskligt medvetande på individuell nivå. En revolution bortom landsgränser, ideologier och trossystem.

Sidor

© 2019 Läsarnas Fria