| Läsarnas Fria

Läsarnas Fria Tidning

Dessa artiklar har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Tack alla skribenter!

Som de flesta av er redan vet läggs Läsarnas Fria Tidning ner till årsskiftet. Som vi informerat om tidigare kommer vi att starta en ny tidning, Landet Runt, där medborgarjournalistik blandas med mer traditionell journalistik.

Krönika: Med mod i barm och mål i blick

I dag när vi satt och åt lunch i vårt inglasade uterum, small det till och utanför dörren låg en fågelunge. Den flög med fart rakt in i den nyputsade glasdörren och dog direkt. Vi hade tur som så gott som ätit klart, för det kändes i magen att se den lilla livlös. Jag ångrade min städiver, som gjort att jag noga rengjort och putsat dörrarna. Även vuxna människor har provat gå genom glasdörrarna utan att först öppna!

Granne med en bosättning

Reportage

I byn Shufa på norra Västbanken märks effekterna av den intilliggande bosättningen Avne hefez – ett israeliskt samhälle mitt på palestinskt land – även om mötena mellan bosättare och bybor är sällsynta. Trots USA:s rekommendation att all utbyggnad av israeliska bosättningar på ockuperad mark bör frysas, byggs just nu nya bostadshus på Avne hefez.

Avgörande höst för Barack Obama

Två stora reformpaket från Obama och demokraterna kommer upp för behandling i USA:s kongress i höst. Först allmän hälso- och sjukförsäkring, sedan ett klimatpaket med åtaganden om radikala minskningar av landets koldioxidutsläpp. Hur det går har betydelse för enormt många människor, även utanför USA.

Den manipulerade härdsmältan

Reportage

Här är den avslutande delen i Michael Delavantes reportageserie om ”konsten att skapa börskrascher”. Delavante fortsätter att berätta om manipulerade marknader och hur utlåningsräntan skapar en ekonomi som tvingar fram en ohållbar tillväxthysteri.

Krönika: Funderingar kring ett läkarbesök

För en tid sedan besökte jag den landstingsdrivna (!) vårdcentralen på min hemort. Besöket gällde en rutinkontroll. Utöver blodprover gjordes den sedvanliga blodtryckskontrollen.

På resa genom Fästning Europa

Det trotsar all logik när européer säger att de inte kan sörja för den lilla mängd flyktingar som råkat komma i deras väg, skriver Abdel-Qader Yassine. Han menar att Europa sluter sig mot omvärlden och ser störande genklanger från nazismens tidiga dagar.

Papperslapparnas fantasiekonomi

Reportage

Michael Delavante berättar vidare om hur skapade konjunkturer och ekonomiska depressioner används för att styra politik och ekonomiska system världen över. Denna vecka fokuserar han på Världsbanken och IMF.

Sidor

© 2019 Läsarnas Fria