| Läsarnas Fria

Läsarnas Fria Tidning

Dessa artiklar har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Tack alla skribenter!

Som de flesta av er redan vet läggs Läsarnas Fria Tidning ner till årsskiftet. Som vi informerat om tidigare kommer vi att starta en ny tidning, Landet Runt, där medborgarjournalistik blandas med mer traditionell journalistik.

Tomhänta bärplockare vill återvända hem

Hundratalet thailändska bärplockare demonstrerade i söndags i Stadsparken i Luleå för att visa hur de drabbas när de lockas hit av oseriösa bemanningsföretag med löften om stora inkomster. Såväl thailändska- och buddhistiska föreningen som privatpersoner visade sitt stöd med demonstranterna.

Silbersky famlar i mörkret

I århundraden har cirkussällskap turnérat våra länder och till synes spridit glädje och underhållt barnfamiljer. Men det pågår numera en debatt som startades med nyheten om att Bolivia blir första landet att förbjuda djurcirkusar.

Krönika: Ögonfröjd gör själen nöjd

Doften är omisskänlig, påträngade, älskad och avskydd. Den uppkommer punktligt varje år i augusti, men förekommer även flitigt under hela året i vissa delar av landet. Den har börjat sprida sig mer och mer i landet och utspelar sig som en viss ”kamp”. På ena sidan står kräftfatet och på den andra surströmmingsburken!

En förvirrad och vilsen politik

Mona Sahlin gör helt fel prioriteringar när hon tror att könskvoteringar till bolagsstyrelser ska locka fler väljare till Socialdemokraterna. Det menar Olle Ljungbeck, som förslår några punkter som istället borde ingå Socialdemokraternas partiprogram för valet 2010.

Reaktion på språkdebatten

På debattsidan i förra veckans LFT, nr 32-09, påtalas de svenska myndigheternas behov av en officiell språkstatistik. Är det bara staten som vill kunna kommunicera med medborgarna, eller får vi kommunicera sinsemellan också?

Konsten att skapa börskrascher

Reportage

Michael Delavante återkommer här med ett reportage i tre delar om börskrascher. I den första delen skriver han om den sneda fördelningen av förmögenhet och tillgångar i världen, om den senaste finanskrisen och om 20-talets börskrasch på Wall Street.

Sidor

© 2018 Läsarnas Fria