Svensk Media är den farligaste informatören vid skarpt läge | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Anders Andarve

Läsarnas Fria

Svensk Media är den farligaste informatören vid skarpt läge

Hur många läste senaste utgåvan från Krisberedskapsmyndigheten - Att förbereda sig på det värsta - som ramlade ner i brevlådorna för ett par veckor sen?

I den kunde vi läsa om vikten av att ta del av information från media för att hålla sig uppdaterad vid en krissituation. Jag irågasätter om detta stämmer i det mediabrus som gäller idag.

För en tid sedan ramlade en skrift från Krisberedskapsmyndigheten in genom brevlådan. Den handlar  om vad vi alla skall beakta om ett skarpt läge skulle uppstå i Sverige. Det var mycket läsning och information om olika hotbilder och vad vi alla har att se till om situationen skulle uppkomma.

Vad är då ett skarpt läge? Krig, självklart! Tänkbart är också någon form av skada i samhällets funktioner som slår ut elsystem eller kommunikationer, som är det mest sårbara i samhället. Vi sitter fast i ett system som enkelt kan ställas på huvudet under en attack.

Vad som inte klart redovisas i skriften är hur allmänheten ska hålla sig informerad i en krissituation. Här finns bara en svepande text om att alla ska lyssna på radio, TV och andra media. Detta ska alltså vara källan för adekvat information.

Allmänhet ska alltså utgå ifrån att vi kan lita på de media som dagligen pumpar ut information till oss i hemmen via en mängd olika kanaler och den morgontidning vi själva har valt.

Med det som hände under EU-toppmöteti Göteborg 2001 färskt i minnet så blir jag kall inombords när jag läser detta. Det som slog mig under dessa fyra dagar var bristen på korrekt information. Jag och många andra undrade vad media höll på med. Lokalradion i Göteborg var tömt på personal under dessa dagar på grund av semestrar och praktikanter och semestervikarier hade intagit redaktionen. En strid ström av dåligt underbyggda reportage som blev snudd på komiska sändes ut.

Lokaltidningarna Göteborgsposten och Göteborgstidingen tillhörde de som såg hjärnspöken i vartenda gathörn och glupskt slukade all konstig information från som polisen matade dem med.

Beväpnade tyskar och massgripanden vid Järntorget. Resultatet blev en belägrad stad i mellanmjölkens land.

 Min undran är kort. Media i alla dess former har spätts ut till en icke trovärdig tryckt och sänd smörja som fokuserar på töntinnehåll. Huvudsaken är att kränga tidningar och annonser. Det journalistiska uppdraget har försummats i jakten på pengar. Därmed har huvuduppgiften: att informera och belysa samhället, ställts åt sidan.

Med den medieutveckling och -rapportering vi har idag bävar jag för den dag då ett skarpt läge uppstår. Vem har vi att lita på och vem lämnar informationen till media? Det mest farliga är hur rubriker och artiklar skrivs. Vi har Sveriges Radio och STV som ska stå för oberoende under namnet public service. Men till och med detta företag håller på att omformas till en töntverksamhet som ingen längre tar för givet.

Jag finner det anmärkningsvärt att Krisberedskapsmyndigheten inte har förstått allvaret i att lämpa över informationsuppdraget till den kommersiella verksamhet som media är i dag.

Skulle det värsta hända och en krigssituation uppstå, då lever vi stackars medborgare farligt.

Anders Andarve

 

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2019 Läsarnas Fria