Djurrätt är ingen vänsterfråga | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Jonas Norberg

Läsarnas Fria

Djurrätt är ingen vänsterfråga

Det finns krafter inom djurrättsrörelsen som vill politisera djurrätten
till en vänsterfråga och menar att det är marknadskrafterna som är huvudproblemet. Detta stämmer inte. Djurrättstanken hämtar sin kraft i att människor känner empati med djuren och vill förhindra den miljöförstöring och ohälsa som köttindustrin för med sig. Som humanist sörjer jag det faktum att grisen föds upp på betonggolv i små bås och inte får se dagsljus förrän de förs till slakteriet.

Som miljövän blir jag upprörd över att boskapssektorn står för 18 procent av de globala klimatpåverkande utsläppen - en större andel än transportsektorn, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO. Som medmänniska skräms jag av att hälften av alla dödsfall i Sverige beror på hjärt- och kärlsjukdomar, vilka till viss del orsakas av animalisk kost. Problemet är inte marknadskrafterna utan snarare avsaknaden av en liberal jordbrukspolitik. EU  subventionerar djurindustrin med 32 miljarder kronor per år, bara genom interventioner och direktstöd.

En liberal jordbrukspolitik skulle innebära att subventionerna till djurindustrin tas bort och ersättas av  skatter i syfte att täcka kostnaderna för djurlidandet, miljön och ohälsan. Att externa kostnader bör prissättas (uppskattas) och tillföras produkterna i form av skatter är en åsikt som de flesta liberala ekonomer har, även Milton Friedman.

En liberalare marknad skulle försämra situationen för köttindustrin och därmed gynna alternativen. Liberala ekonomier innebär också att det uppstår fler vegetariska alternativ – en mer dynamisk marknad gynnar i sig framväxandet av vegetariska färdigprodukter. De bästa ställena att hitta vegetarisk mat i världen är områden med starkt liberala marknader och kapitalism. Åk till New York och det är inte något problem att vara vegetarian. Det är inte en slump att det är i de anglosaxiska starkt marknadsliberala samhällena som djurrättsrörelsen är som störst och vegetarisk mat vanligast. Det gläder mig att Moderata Ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman är etisk vegetarian precis som Folkpartiets riksdagsledamot Birgitta Ohlsson. Det visar att djurrätt inte är någon vänsterfråga.

 

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2018 Läsarnas Fria