Sanning – från förtryck till makt över dig själv | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Ola Alexander Frisk

Läsarnas Fria

Sanning – från förtryck till makt över dig själv

Det är med ”sanning” precis som med fildelning och många andra förhållanden idag - som visar glappet mellan ålderstigna traditioner och våra nya möjligheter. Det är bara så mycket lättare att se glappet när det gäller fildelning. Internet var ju inte ens i närheten av att vara påtänkt när lagar och traditioner om copyright och hur musiker ska förtjäna sitt levebröd kom till. Som du kommer att se lever vi efter en värdelös tradition när det gäller "sanning" som orsakar många idiotiska problem för oss.

En text med anledning av Myrans omtyckta bidrag: Det finns ingen sanning.

Myran har många intressanta observationer om sanning. Som att idag - fortfarande - premieras ensidig information - som bara tillåts att sammanfalla med det redan kända eller godkända. En situation som det tack och lov börjar finnas allt fler konstruktiva protester mot som denna tidning och sajt.

Om vi tar några steg till på den kritiska väg som Myrans resonemang öppnade så kommer vi se att den slutsats som många idag ser som självklar och som Myran kommer fram till INTE kan stämma. Det är till och med så att slutsatsen; ”att det inte kan finnas någon sanning” i själva verket är en del av enfalden. Självfallet vill jag inte lasta Myran för något - eftersom det är frågan om en röra som vanligen inte kan ses. Varför vår förvirring kan fortsätta och enfalden vinner ytterligare terräng. Myran snuddade vid något viktigt som jag vidareutvecklar – att skilja mellan maktens perspektiv och vårt eget.

Eftersom jag redan hade en text till ett ytterligare ett kapitel i mitt bokprojekt - Vill Du lyda eller förstå?  (Länk till denna fria sajt och presentation i slutet.) - som handlade om denna osynliga men kraftfulla förvirring tänkte jag att denna text skulle vara till stöd både för Myran och alla som gillade hennes tankar. Dessutom kanske fler hittar till: Vill Du lyda eller förstå?

 

Varför vi blir så förvirrade när vi ser ordet sanning

Idag finns det knappast något som är mer fel än att säga att det finns en sanning eller att jag tror på det sanna eller något i den vägen. Som du kommer att se bara några rader längre fram är detta ett sorts yttersta bevis på den fullständiga kollaps vi lever i vilket i sin tur gör det lätt att förstå varför så mycket kan kännas hopplöst.

I vår barndom och i skolan fick vi lära oss att det är viktigt att inte ljuga; att vi ska vara sanningsenliga. Det är ett minne det känns gott att tänka på. Ett sentimentalt barndomsminne. Men mellan barndomen och nu; mellan att lära sig vikten av att vara sann och till att du läser dessa rader har livet inträffat. Själva ordet sanning har blivit skitigt, urholkat och korrupt det har till och med blivit så att den som säger att något är sant framstår som en patetisk tönt.

Likväl är det så att vi måste erkänna att det finns ett begrepp som heter sanning och som har ett värde inom till exempelvis matematik. Det är sant att 1+1 är lika med 2 medan alla andra summor är falska. Det är alltså inte begreppet sanning i sig som det är något fel på utan vår relation till vad som är sant. Men missförstå mig inte. Livet är inte alls som matematik. Det var bara ett drastiskt exempel för att snabbt visa att ordet sanning har ett värde. Med andra ord det är vårt förhållande till sanning som är vårt problem - men som också ger en väg framåt när vi börjar upptäcka vad som har gått fel. För när vi inte har ett mycket tydligt förhållande till ordet sanning så måste det vara något som har gått fel.

När vi tror att sanning bara är något som gäller för det som vi alla kan se och bedöma som till exempelvis matematiska resultat förlorar begreppet sanning sin mening. Det är ju även så att vi har möjlighet till att känna om något kan vara sant i förhållande till våra drömmar och känslor. En dikt kan vara sann och en kärlek kan vara sann eller falsk och så vidare. Vi vet att det är så men vi kan inte tala om det; det är ett sorts tabu.

I en värld som bygger på att vi enbart ska förhålla oss till vad makten säger är sant finns det givetvis ingen anledning till att uppmuntra ett ”inre” perspektiv på sanning. Eftersom det kan sluta med att det som makten säger är sant kanske inte känns som en personlig sanning. Därför gör alla som vill ha en fin karriär det klokt i att på olika sätt visa att sanning enbart kan gälla det materiella eller det som kan visas i siffror; eller hålla sig till konst eller något annat garanterat flummigt som inte utgör ett verkligt hot. Eller så har det i alla fall varit. Idag är det annorlunda för vi befinner oss i ett vägskäl mellan som det var tidigare och som det är. Denna tidning är ett exempel på att det är så.

Tidigare fanns det en tydlig makt som bestämde hur det skulle vara - idag har även makteliten ett intresse av att människor tar egna initiativ och är delaktiga. Det är bara det att vi fortfarande sitter kvar i ett tidigare tankemönster där människor enbart skulle lyda. Det är ett tankemönster som har verkat under århundraden och som det kommer att ta tid att bli kvitt.

Grunden till att vi idag har så svårt att greppa det viktiga begreppet sanning är med andra ord att VI VILL använda det för det som är sant för oss själva. Samtidigt som vi halkar omkring i den tidigare traditionen - som vi har lärt oss bara kan betyda det som makten säger är sant.  Det är denna tradition av sanning som använde sig av ord som objektivitet för att ge en illusion av att maktens sanning var det enda rätta. Medan medborgarnas perspektiv enbart kunde vara ”subjektiv” vilket var det samma som värdelöst.

Om vi tror att det inte kan finnas någon sanning - överhuvudtaget - så innebär det även att vi har svårt att vara sanna mot oss själva och vi tvingas till förvirring och passvitet: Vilket är en sanning. För om vi inte kan lita på oss själva och våra sanningar - såväl våra inre där känslor och drömmar för dialoger med yttre sanningar i form av till exempelvis matematik då förfaller vi till ingenting. Vilket i sin tur innebär att den som har den fysiska makten segrar och den totala enfalden vinner.

Vad vi har så svårt för när vi är vana att följa eller lyda är att acceptera att vi hela tiden är involverade i dialoger - mellan våra egna inre sanningar och den sanning som alla kan se. Vi undrar och frågar, känner efter, misstänker och inser. Det är i dessa dialoger vi kommer fram till vad som kan vara sant.

I en värld när vi bara ska lyda har vi förstås inte blivit uppmuntrade till dessa dialoger. Det är till och med så att själva grunden för att dialoger inte erkänns i en sådan värld; för dialogen mellan oss själva och så som det är för tillfället är grunden för att skapa insikter såväl som nya möjligheter. Vilket givetvis är ett hot mot den som vill bestämma HUR DET SKA VARA.

I - Vill Du lyda eller förstå? - kan du läsa om grunden till att vårt förhållande till sanning är så märkligt.

Här är en superkort sammanfattning.  Idag lever i en värld som vi önskar är demokratisk och där vi är fria att förstå, tänka och skapa – samtidigt som de traditioner som vi tvingar oss att leva efter enbart kan acceptera lydnad. Det är därför inte så konstigt att många känner frustration och hopplöshet. Det perspektiv på livet och oss själva som vi idag ser som självklart är inte alls är så naturligt som vi vanligen tror. I själva verket skapades detta perspektiv av den kristna kyrkan och universiteten på medeltiden – och som lever vidare idag. Denna grund formades genom att i praktiken förbjuda de delar av det antika grekiska arvet som visade att människan har en tankemässig möjlighet att förstå skapande genom tankeverktyget dialog. Det är därför vår personliga sanning bara kan bli mystisk eller flummig i detta lydnadssynsätt; och inte en början på att skapa något som även andra kan se.

Nu finns de kapitel som visar den historiska bakgrunden till västerlandets lydnadskultur. Inom kort kommer avsnitt som visar glappet mellan vad vi idag vill nå och lydnadskulturens begränsningar.

Vill Du lyda eller förstå? finns på:
http://hyperdialog.book.googlepages.com/start.htm

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2018 Läsarnas Fria