Köttskatt löser matkrisen | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Jonas Norberg

Läsarnas Fria

Köttskatt löser matkrisen

Här kommer fyra rationella skäl att inför köttskatt.

1) Staten ska inte i onödan styra individens matkonsumtion.

Subventionerna till det finländska lantbruket motsvarade 47%
lantbruksproduktionens värde. De största stödsummorna gick till
djurindustrin. Siffrorna i Sverige torde vara snarlika.

Eftersom kött är mycket dyrare att producera i förhållande till
vegetabilier så påverkas köttets slutpris och därmed konsumtionen
mycket mer av subventionerna. En köttskatt i Sverige kan kompensera för
detta. Subventionerna kommer vi inte åt eftersom de till stor del
beslutas på EU-nivå.

2) Ökat köttätande leder till svält.

I genomsnitt dör 13 689 barn varje dag av akut undernäring. Nu riskerar
ytterligare 100 miljoner människor svält, enligt FN, på grund av
kraftigt höjda matpriser. Enligt EU-kommissionen, Marianne Fischer Boel,
är den ökade köttkonsumtionen huvudorsaken. Det krävs många gånger
mer åkermark för att producera kött än vegetabilier vilket ökar
efterfrågan på jordbruksmark vilket i sin tur driver upp priserna. Om
ingenting görs räknar FN med en fördubblad köttkonsumtion 2050. Det
vore en katastrof för världens fattiga.

3) Köttproduktionen leder till växtgasutsläpp.

Globalt står jordbruksektorn för 25% av växthusgasutsläppen, varav
köttproduktionen står för 18%. Officiell står jordbruksektorn i
Sverige för 13-14% av växtgasutsläppen. Men då har man inte räknat in
exempelvis import av kraftfoder (soja) vilket leder till stora
växtgasutsläpp då regnskog huggs ner. Totalt är svenskt jordbruk och
köttproduktion inte mycket bättre än det internationella genomsnittet.
Dessutom är hälften av allt nötkött som konsumeras i Sverige
importerat. Transportsektorn står för 13,5% av växtgasutsläppen.
Varför skulle 60-70 procent av priset på den miljöfarliga bensinen
kunna bestå av skatt, medan köttet både har en skattesubventionerad
produktion och en låg moms på 12 procent?

4) Den höga köttkonsumtionen skadar hälsan.

Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till
högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror, som
korvar och pastejer. Budskapet är att äta mindre än 500 gram tillagat
rött kött i veckan.

Forskning på Chalmers Tekniska Högskola visar att köttskatt är
effektivt. Det räcker med 15 kronors skatt per kilo nötkött för att
minska konsumtionen med 13 procent.

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2018 Läsarnas Fria