Julens okända ursprung | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Reportage
Michael Delavante

  • Guden Tor i tomtemask?
  • Julens ursprung och tomtens rödvita dräkt tros hänga ihop med användandet av hallucinogena svampar.
Läsarnas Fria

Julens okända ursprung

Berättelsen om hur julen och jultomten kom till är en fascinerande och oväntad historia med plats för såväl ockultism som hallucinogena svampar, skriver LFT:s skribent Michael Delavante.

Ordet jul tros komma av det germanska giuli som betyder hjul. En annan möjlighet är att julen kommer av ordet yule, som härstammar från gaeliskans luel och är en kombination av Lu (han som kommer) och El (gud). Detta skulle innebära att jul eller jultomten egentligen betyder han som kommer av gud eller som gud.

I forntiden brukade julen firas vid midvintersolståndet (julblot/midvinterblot). Detta bland annat genom att rulla ett brinnade hjul utför en sluttning. För våra förfäder var julen en tid att tacka gudarna för den välgång och fred man hoppades skulle komma nästföljande år. 

Det var även en tid för att fira naturens ”återfödelse” och det faktum att man hade överlevt hösten (döden). Detta gjordes genom att ha en stor fest till gudarnas ära, men också genom vissa traditioner som var förknippade med julafton.

Jultomten anses av vissa forskare vara en annan variant av de fornnordiska gudarna Tor, Oden eller Donar, den tyska varianten av Tor, som iförd röda kläder brukade flyga genom luften i en vagn.

Biskop Sankt Nikolaus av Myra i Lykien (nuvarande Turkiet), Rysslands och Greklands skyddshelgon, brukar annars ofta beskrivas som en förebild för våra dagars jultomte. Andra forskare hävdar den mer kontroversiella teorin att jultomten i sina röda och vita kläder i själva verket är en symbol för Amanita muscara, den röda flugsvampen, som är just röd med vita prickar. Men mer om den senare.Bildrättigheter: LEIF R JANSSON/SCANPIX

Vår tradition att använda julgran kan ha sitt ursprung i det så kallade världsträdet. Världsträdet var för länge sedan en viktig symbol för bland annat lapparna i Finland, schamanerna i Sibirien, samt för druiderna i gamla hedniska kulturer. 

I dessa kulturer betraktades trädet som en kosmisk axel där alla delar av universum fanns representerade. Trädets rötter växte ner i underjorden och dess krona upp till himlen. I de nordiska gudasagorna ser vi världsträdet i form av asken Yggdrasil.

Julens äldsta ursprung är däremot mindre känt och tros hänga ihop med användandet och dyrkandet av så kallade heliga svampar, sacred mushrooms. Röd flugsvamp (Amanita muscara) växte i Sibirien redan för flera tusen år sedan. Den rödvita svampen grodde under de gröna tallarna och granarna, och renarna tyckte om att äta av den. När schamanerna upptäckte att detta ibland hade en underlig inverkan på renarna, prövade de att tillaga svamparna åt sig själva och tyckte att de genom förtäringen kunde uppnå ett euforiskt tillstånd som lät dem komma i kontakt med högre världar och gud. Ordet muscaria kommer av latinets musca som betyder flyga.

På den tiden grävdes bostadshusen ofta ner för att de skulle hålla värmen. Svamparna brukade plockas i stora säckar som sedan togs med hem till bostäderna, där man tog sig in i via en lucka i taket. Därefter hängdes säcken med svamp upp för att torka vid den öppna spisen. Därav myten om den rödvita ”tomten” och hans flygande renar som kommer med en säck klappar via skorstenen, klappar som han placerar i ”strumpan” ovanför spisen.

Berättelsen om julen, klapparna och tomten med de flygande renarna skulle alltså härstamma från de svampar (klapparna) som växte under det gröna trädet (granen, tallen) och som åts av renarna som då blev höga (flög). Svamparna samlades in i säckar (tomtesäcken) och bars ner genom luckan (skorstenen) till bostäderna av schamaner klädda i rött och vitt (jultomtar), där de sedan hängdes i ett knyte (säcken) ovanför öppna spisen.

År 1947 upptäcktes vad som idag är känt som Dödahavsrullarna i en grotta vid Qumran några mil öster om Jerusalem. Då Dödahavsrullarna skulle översättas, samlade man ihop sju av världens främsta experter i ämnet, varav de flesta bestod av katolska forskare och teologer från påvliga bibelkommissionen i Vatikanen. Utomstående forskare förvägrades insyn i materialet.

När en av forskarna i gruppen, John Allegro, insåg att stora delar av skrifterna i själva verket handlade om allegorier över sex och svampkulter, och publicerade skrifter om detta, sparkades han ut ur gruppen. Kyrkan var fast besluten att hålla fast vid den officiella versionen och köpte i början av 1970-talet till och med upp bokförlaget som hade rättigheterna till Allegros legendariska bok The sacred mushroom and the cross, och drog in alla exemplar av boken.

I den intressanta boken Dödahavsrullarnas hemlighet skriver författarna Michael Baigent och Richard Leigh om kontroversen, och berättar en historia om prestige och bitter kamp mellan lärda män, varav en, Allegro, när han insåg vad skrifterna handlade om gick från att vara kristen till att bli ateist.

Det dröjde ända in på 1980-talet innan en utomstående forskare från USA fick tillgång till Dödahavsrullarna i sin helhet och gjorde fotostatkopior på dem. När han återvände till USA och publicerade dem, blev de ansvariga i Jerusalem ursinniga.

Tilläggas kan, att jag faktiskt gillar julen. Inte stressen och den kommersiella hysterin förstås, men maten, musiken, ljusen, stämningen och det faktum att släkten samlas och har det trevligt tillsammans.

 

Fotnot: Röd flugsvamp innehåller samma gifter som panterflugsvamp och brun flugsvamp, det vill säga bland annat ämnena ibotensyra och muscimol. Dessa gifter påverkar nervsystemet och ger symptom som illamående, hjärtklappning och hallucinationer.

 

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2019 Läsarnas Fria