EU en tummelplats för läkemedelsindustrin | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Alfhild Renbro

  • EU har blivit en tummelplats för lobbyister, läkemedelsindustri och livsmedelsindustri, som tjänar på att vi medborgare inte kan förebygga eller inverka positivt på vår hälsa eftersom vi då blir alltmera beroende av deras farmaka, skriver Alfhild Renbro.
Läsarnas Fria

EU en tummelplats för läkemedelsindustrin

Lissabonfördraget kommer att detaljstyra våra liv och medföra restriktioner mot hälsotillskott. För att protestera mot fördraget måste man söka sig bort från politikens mittfåra och vända sig till alternativa partier, menar Alfhild Renbro.

Lissabonfördraget är en detaljerat grundlag, som kommer att påverka EU:s medborgare på ett mycket negativt sätt! Ja till Lissabonfördraget togs av riksdag och regering under största möjliga tystnad för bara några månader sedan. Den debatt inför valet som pågår handlar om petitesser och ska bara ge sken av att vi medborgare kommer att få något att säga till om efter att Lissabonfördraget trätt i kraft. Vill man komma åt detta fördrag kan man alltså inte rösta på de etablerade partierna, vare sig till vänster eller höger.


Lissabonfördraget är en grundlag som kommer att överlåta 100 procent av makten till EU. Fördraget är mycket detaljerat och för vår hälsas del, så är Lissabonfördraget ett övergrepp emot alla EU-medborgare som varit vana att kunna stärka sig med vitaminer, mineraler och alla andra ifrån forskare rekommenderade tillskott, som åtminstone kan ge någon lindring i deras eländiga tillstånd.

Om Lissabonfördraget nu blir verklighet, när det sista landet Irland tvingas att med lock och pock rösta ja till fördraget, som ju är en grundlag och sedan mycket svår att påverka, så kommer detaljerade restriktioner att införas. Bara mycket svaga doser av näringstillskott, som inte alls har någon effekt, kommer att tillåtas. Läkare kommer då att få möjlighet att skriva ut dessa mer verksamma tillskott och dessa läkare har en mycket liten insikt och heller ingen näringsterapeutisk utbildning. Så vad gör vi?


Jag har skrivit på åtskilliga namninsamlingar för att protestera mot att vi människor inte får ha kvar vår frihet att bestämma över vår egen hälsa. EU har blivit en tummelplats för lobbyister, läkemedelsindustri och livsmedelsindustri, som tjänar på att vi medborgare inte kan förebygga eller inverka positivt på vår hälsa eftersom vi då blir alltmera beroende av deras farmaka.

Nu har jag kommit fram till och det förstås bara är mina egna funderingar, men jag tror att det fortfarande finns en sista chans att begrava Lissabonfördraget. Riksdag och regering röstade ja till Lissabonfördraget för bara några månader sedan, under största möjliga tystnad och så gott som helt utan debatt. Därför spelar det ingen roll om vi röstar vänster, höger eller mittemellan, eftersom de redan har röstat bakom vår rygg och nu bara diskuterar petitesser i de pågående debatterna för att göra sken av att vi forfarande har något att säga till om. Om man däremot röstar på några nystartade partier, som ser en sista chans att få bort Lissabonfördraget, så finns en möjlighet.


Missnöjet med IPRED-lagen och risken för flera internetbegränsningar skapade Piratpartiet, som också vill få bort den planerade och detaljerade grundlagen. Vi har Libertas, som utgår ifrån Irlands motståndsrörelse och som nu startat upp i de flesta EU-länder. De har i sista minuten även startat en svensk motståndsrörelse. Libertas har redan en miljon underskrifter från överkörda och missnöjda EU-medborgare. Sedan finns det några partier till, men jag ber er att själva tänka till inför EU-valet.

De etablerade partierna är nu rädda, dels för ett passivt val, men ännu värre för att de väljare som insett vilken katastrof det kan bli med denna detaljstyrning och vad dessa lobbyister fortsättningsvis kan ställa till med, så att de väljer ett alternativt EU-parti, mot Lissabonfördraget.

Nu känner jag hopp och tänker rösta i alla fall!

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2019 Läsarnas Fria