Avgörande höst för Barack Obama | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Tala till punkt
Stefan Nilsson

Läsarnas Fria

Avgörande höst för Barack Obama

Två stora reformpaket från Obama och demokraterna kommer upp för behandling i USA:s kongress i höst. Först allmän hälso- och sjukförsäkring, sedan ett klimatpaket med åtaganden om radikala minskningar av landets koldioxidutsläpp. Hur det går har betydelse för enormt många människor, även utanför USA.

Frågan om en genomgripande reformering av hälso- och sjukvårdssystemet har sällan varit så politiskt het i USA som nu. Hur kommer detta sig, frågan har ju debatterats fram och tillbaka under flera årtionden? Jo, förutom att antalet människor utan sjukförsäkring ökar snabbare än tidigare – i nuläget är de upp emot 50 miljoner personer – så skenar kostnaderna, som är mycket högre än ökningarna av löner och BNP.
Det är just nu som det största politiska utrymmet finns för Obama och demokraterna att införa ett system som täcker alla och samtidigt håller tillbaka kostnadsökningarna. Under det första året är en president som mest populär, och har därför störst möjlighet att få kongressen med på viktiga reformer. Dessutom har demokraterna inte haft en så stor majoritet i kongressen som nu på flera årtionden – något som kan förändras redan i kongressvalet i november 2010.

Under våren och sommaren har fem olika förslag till sjukvårdsreform arbetats fram i olika kongressutskott. De skiljer sig delvis åt ,men i tre avseenden verkar det redan nu finnas en gemensam syn hos en majoritet av ledamöterna i representanthuset och senaten.
1. En sjukvårdsreform ska omfatta alla och vara obligatorisk (som till exempel trafikförsäkringen i Sverige).
2. Kraftiga subventioner ska utgå för att göra det möjligt för alla att ha råd att köpa en sjukvårdsförsäkring.
3. Alla de undantag som försäkringsbolagen brukar anföra för att kunna neka att ge sjukvård till dem som faktiskt har en försäkring, ska tas bort.
Det mesta uppenbara exemplet på det sistnämnda är att förhållanden som existerade innan man köpte försäkringen, ofta förhindrar att man får vård när man väl behöver det (något som beskrivs på ett slående sätt i Michael Moores filmdokumentär “Sicko”).
Dessutom kommer demokraternas förslag innebära att risken att förlora sin hälso- och sjukvård försvinner. De flesta har detta som en förmån via sin arbetsgivare; en förmån som i dag kan försvinna om man byter jobb.

Vilken är då den största stötestenen för att det faktiskt blir en reform som omfattar alla? Jo, om det ska finnas ett offentligt försäkringsalternativ att välja eller ej, förutom alla de privata alternativen. Obama anser att konkurrensen från ett offentligt alternativ är nödvändig för att hålla nere de privata försäkringsbolagens avgifter och på det viset hålla nere kostnaderna för allmänheten och staten. Detta stöter dock på mycket motstånd från republikanska kongressledamöter – för övrigt samma politiker som i alla andra sammanhang talar om att de offentliga utgifterna måste begränsas.
Ett skäl till det republikanska motståndet mot ett offentligt alternativ är naturligtvis ideologiskt; de vill att staten ska göra så lite som möjligt.
En generellt viktig orsak till att republikanerna är emot allmän hälso- och sjukförsäkring – något de själva inte kan stå för utåt – är att de 50 miljoner oförsäkrade i mycket mindre utsträckning röstar än genomsnittsamerikanen. Dessa är främst människor med lägre inkomster, och när de röstar gör de det till övervägande delen på demokraterna. Om alla dessa får tillgång till subventionerad sjukförsäkring kommer deras benägenhet att rösta att öka, eftersom de då kommer att få mer av samhället och mer intressen att bevaka i framtida val.

Riskerar då Obama och de demokratiska ledarna i kongressen, om de inte får stöd för ett offentligt försäkringsalternativ, att misslyckas med att genomföra allmän sjukförsäkring som samtidigt håller nere kostnaderna? Nej, kanske inte.
En grupp av sex senatorer – tre demokrater och tre republikaner – lanserade i juli en idé om ett icke vinstdrivande kooperativ som huvudman för det icke-privata alternativet, alltså i stället för ett offentligt alternativ. Detta bedöms som mindre politiskt känsligt, eftersom konservativa republikaner då inte skulle kunna skrämma allmänheten med att demokraterna vill ”socialisera” sjukvården. Obama har inte uteslutit en sådan kompromissmodell. Svagheten med detta förslag är dock att man inte vet om det skulle bli lika kostnadseffektivt som ett offentligt alternativ.
Motståndet från republikanerna har också politiska aspekter som inte har med hälso- och sjukförsäkringsfrågan i sak att göra. Tunga republikanska politiker, såsom senatorn Jim DeMint, har öppet deklarerat att de kommer att göra allt för att stoppa försöket att förändra sjukvårdssystemet, för att åstadkomma så stor politisk skada som möjligt för Obama och demokraterna.

Angår då hur det går i hälso- och sjukvårdsfrågan några andra än USA:s 300 miljoner invånare? Ja, i högsta grad – ett misslyckande skulle allvarligt försvaga Obamas och demokraternas möjligheter att få igenom andra viktiga delar av sin politiska agenda. Efter att sjukförsäkringsfrågan behandlats i kongressen står behandlingen av ett klimatpaket på tur senare under hösten.
De viktigaste delarna i demokraternas förslag är ett system med utsläppsrätter som ska minska USA:s utsläpp av koldioxid med över 80 procent till 2050, och en enorm satsning på vindkraft, solkraft, biogas och annan förnyelsebar energi.
Att införa ett system med utsläppsrätter eller andra styrmedel för att skära ner utsläppen av koldioxid möter stort motstånd från republikanerna. En framgång för Obama och demokraterna i klimatfrågan skulle vara väldigt betydelsefullt för den globala klimatkonferensen i Köpenhamn i december – och för världens möjligheter att ta ett första stort steg för att bromsa klimatförändringarna.

Stefan Nilsson är gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms stadshus. Han bloggar om politik i USA på www.eurobamablog.com

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2019 Läsarnas Fria