Livsfarlig massvaccinering mot svininfluensan | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Arbetsgruppen AMBU

  • Det är ansvarslöst att försöka skydda befolkningen mot svininfluensan men samtidigt glömma bort alla evetuella kvicksilveralelrgiker, menar arbetsgruppen AMBU.
Läsarnas Fria

Livsfarlig massvaccinering mot svininfluensan

Under vecka 42 börjar vaccineringen mot svininfluensan. 900 000 doser av vaccinet ska injiceras i svenska medborgare. Men vaccinet innehåller kvicksilverpreparatet tiomersal, som många är överkänsliga eller allergiska mot. Hur många vet på förhand om de är det, och att det finns ett tillförlitligt test som kan visa på detta? undrar arbetsgruppen AMBU.

Varje år vaccineras svenskar med olika typer av influensavaccin. Skillnaden mellan tidigare vaccin och svininfluensavaccinet är att detta innehåller tiomersal. Tiomersal ? som i huvudsak består av kvicksilver, vilket tar död på bakterier och andra mikroorganismer, men som samtidigt kan skada kroppsceller hos människor.

Många är överkänsliga och allergiska mot kvicksilver, som är ett kraftigt miljögift och ett starkt nervgift. Europeiska läkemedelsverket (EMEA) har hävdat att tiomersal skulle vara ?riskfritt?. Maths Berlin, professor emeritus i miljömedicin, tydliggör dock att EMEA inte har kunnat redovisa något vetenskapligt underlag för sitt påstående.

Omkring en miljon barn i Sverige är yngre än 10 år och även dessa kan komma att vaccineras mot svininfluensan. Hur många 10-åringar är kapabla att väga in alla aspekter när det gäller deras egen hälsa?


Om det finns en misstanke att vaccineringen medför risker och om det saknas underlag för att bedöma riskernas storlek så ska försiktighetsprincipen gälla. I detta fall har myndigheterna uppenbarligen nonchalerat försiktighetsprincipen och enligt Maths Berlin är detta helt oacceptabelt. Tillräcklig kunskap om överkänslighet mot kvicksilver borde finnas hos Landstingen, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Medborgare har enligt lagen rätt till ?en trygg och säker vård? och att själva kunna välja vård utifrån objektiva fakta, men vilka patienter känner till att det finns ett blodtest som är fritt från biverkningar och som är enkelt att genomföra? Alla människor torde innan de vaccineras ha rätten att genomgå ett, enligt internationell medicinsk vetenskap, godkänt test ? ett Melisa test.


Många individer är helt omedvetna om vad de är överkänsliga mot och landstingen vägrar i de flesta fall att remittera till tester av typen Melisa, eftersom Socialstyrelsen inte anser att det finns tillräckligt med vetenskap och beprövad erfarenhet som stödjer det testet.

Enligt EG-domstolen ska dock alla medicinska insatser, analyser, undersökningar och behandlingar baseras på vad som är beprövat och erkänt av internationella medicinska vetenskapen, alltså av global medicin och inte enbart på vad Socialstyrelsen och offentlig svensk sjukvård tror och anser om vetenskaplighet.

Varför inte utföra Melisa-test på alla individer som väljer att låta sig vaccineras? Kan man från myndigheternas och vårdens sida skylla på att testet inte bör genomföras för att det är kostnadskrävande. Eller kan det rent av vara så att ett generellt genomförande av Melisa-test faktiskt är kostnadseffektivt, då det värnar om folkhälsan och om de medborgare som är överkänsliga mot tiomersal?


Svenska läkare med ansvarskänsla bekräftar att överkänsliga individer kan skadas av tiomersal. Att för stora summor försöka skydda befolkningen med hjälp av ett vaccin, men samtidigt glömma bort att värna om de individer som kan vara extra överkänsliga/allergiska mot preparatet tiomersal, är inte särskilt eftertänksamt. Konsekvensen kan bli de att överkänsliga individer både skadas och dör av de biverkningar och reaktioner som tiomersal kan orsaka.

Sverige har skrivit under akter om mänskliga rättigheter och vi anser att det är en mänsklig rättighet att det svenska folket får saklig och korrekt information om svininfluensavaccinet. Vi vill omgående få besked om det är så att den svenska staten, regeringen och de svenska landstingen utan dröjsmål kommer att informera det svenska folket om vaccinets innehåll och risker, och om varje patients rättighet att få genomgå ett Melisa-test före en eventuell vaccinering.

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2019 Läsarnas Fria