Luleå kommun slopar barnens jullunch | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Inrikes
Bror Kajsajuntti

Läsarnas Fria

Luleå kommun slopar barnens jullunch

Eleverna i Luleås skolor får ingen jullunch i år. Det har kommunens skolförvaltning beslutat. Ökade livsmedelspriser och underskott i kommunens budget är skälen till att den populära aktiviteten dras in.

I förra veckan meddelade Luleå kommuns skolförvaltning att de sparar in på barnens jullunch på grund av budgetunderskott. Av tradition har skolorna runt om i landet dukat upp julbord för barnen dagarna före jul, något som varit mycket uppskattat av barnen. Så blir det inte i år, när kommunens kostchef tvingas dra åt handbromsen.

– Främst beror detta på att livsmedelspriserna har ökat med elva procent, uppger kostchefen Marie-Louise Lindström till NSD.

– Jullunch, lussekatter med mera är ingen lagstadgad verksamhet. Sånt plockar vi bort när vi vill. Besparingen rör sig om cirka 200 000 kr.

I förslaget ingick även att skolorna skulle ta bort den ekologiska mjölken till luncherna. Ekologisk mjölk kostar 1,13 kr mer per liter än vanlig mjölk, vilket innebär 500 000 kr mer per år om mjölken byts ut. Detta förslag stoppades dock, eftersom tjänstemän inte får bryta mot fullmäktigebeslut. Annika Eriksson, gruppledare för Miljöpartiet, reagerade direkt när förslaget blev känt. Den ekologiska mjölken ingår nämligen i den politiska överenskommelsen mellan miljöpartiet och socialdemokraterna, som gäller hela mandatperioden.

Förslaget att skära ner på kommunens julkostnader innebär inga inskränkningar i personalens jullunch och julgåva. Luleå kommun har cirka 6 500 anställda och julgåvorna motsvarar en kostnad på 2,6 miljoner kronor.

Kommunen som helhet har ett budgetöverskott på 44 miljoner kronor. 

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2019 Läsarnas Fria