Det verkliga syftet med klimathysterin | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Michael Delavante

  • En elit använder miljöförstöringen som en ursäkt för att dupera jordens befolkning, menar Michael Delavante.
Läsarnas Fria

Det verkliga syftet med klimathysterin

Är den globala uppvärmningen orsakad av människan? Eller är klimathotet bara skrämselpropaganda från enskilda internationella aktörer med ambition att skapa en egen världsordning? Michael Delavante har läst på om hur klimatskeptiker ser på saken.

 

Under ett tal i USA den 14 oktober i år berättade klimatskeptikern lord Christopher Monckton att man på FN:s klimatkonferens i Köpenhamn nu i december kommer att underteckna ett fördrag som lägger grunden för en världsregering. ”Er president kommer att underteckna det, de flesta av tredje världens länder kommer att underteckna det, eftersom de tror att de kommer att tjäna på det. De flesta regeringar i Europa kommer att godkänna det. Knappt någon kommer att neka. Jag har läst det där fördraget och vad det säger är följande: En världsregering kommer att bildas. Ordet regering förekommer faktiskt som det första av tre syften med den nya enheten”, sa han bland annat i talet.

Lord Monckton förklarade sedan att det andra syftet är att föra över tillgångar från länder i väst till länder i tredje världen. Ja, det låter ju som en bra idé. Men varför gjorde man inte det för länge sedan, innan miljoner människor dog i svält och sjukdomar? Ni som läst på vet ju redan svaret: Man hade inget intresse av tredje världen annat än som en källa för att suga energitillgångar ur och använda dess befolkning som brickor i det politiska spel som pågick, och pågår, mellan stormakterna.

Det tredje syftet, förklarar lord Monckton, är att driva igenom detta vilken sedan innebär att de enskilda nationernas självbestämmande lämnas över till en överstatlig myndighet med hänvisning till ”klimathotet”. Tidigare i år sa han i en intervju för tidskriften 21:st century science & technology att det verkliga syftet med pratet om en påstådd klimatförändring aldrig har handlat om klimatet, utan alltid om att införa en världsregering.

Låt oss nu blicka bakåt en stund så att ni förstår vad jag talar om: I 1993 års utgåva av Romklubbens, (som är en av elitens främsta tankesmedjor), bok The first global revolution kunde man på sidan 75 läsa följande mycket avslöjande text: “I jakten på en ny fiende för att ena oss så kom vi på idén om att miljöförstöring, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa agendan.” I senare utgåvor av boken är desssa rader borttagna.

Den verkliga grunden för en politisering av klimatfrågan las redan under början av 1970-talet av det amerikanska Aspen Institute for humanistic studies och The club of Rome. Dessa fick sen olika underorganisationer, som IIASA och IIED. Finansieringen till de här organisationerna kom bland annat från Rockefeller foundation, Rockefeller brothers fund, Ford foundation och Giovanni Agnelli foundation. Flera av EU-kommissionens presidenter var medlemmar av Romklubben, Aspen institute och Trilaterala kommissionen, bildad av bland annat Rockefeller år 1973.

Anledningen till att eliten engagerade sig i det här var inte oro över miljön, utan att klimat och miljöområdet var ett av flera områden som man kunde exploatera för att uppnå ett ökat nationellt samarbete och globala styrelseformer för att centralisera makten över världens befolkning.

Stephen Schneider, professor vid Stanford och medarbetare till IPCC, var tidigare en känd förespråkare för en ny istid. Han ändrade sen åsikt och blev förespråkare för den globala uppvärmningsteorin. I oktober år 1989 gjorde Schneider följande uttalande i tidskriften Discover: ”För att fånga publikens uppmärksamhet måste vi komma upp med några skrämmande scenarier, dramatiska uttalanden och ge föga uppmärksamhet åt eventuella tvivel vi kan ha. Var och en av oss måste bestämma rätt balans mellan att vara effektiv och att vara ärlig.” Behöver jag säga mer?

Under ett förhör vid Senatens kommitté för miljö och offentligt arbete angående klimatförändringar och medierna år 2006, gjorde geofysikern och professorn David Deming ett sensationellt avslöjande. En av de ledande forskarna inom klimatförändringar hade sagt till honom att ”vi måste göra oss av med uppvärminigen under medeltiden”. Han menade att det inte passade in i den globala uppvärmningsteori som säger att människan är ansvarig om det kom fram att uppvärmninegn kunde spåras så långt tillbaka i tiden.

Lord Monckton hävdar att forskaren som gjorde det här uppseendeväckande uttalandet inte var någon mindre än dr Jonathan Overpeck, en av de ledande förespråkarna för människan som ansvarig för den globala uppvärmningsteorin.

Elitens retorik är skicklig och låter ofta mycket övertygande. Vem kan förneka eller ifrågasätta att det sätt på vilket vi smutsar ner vår miljö i långa loppet är ohållbart? Vi förgiftar ju både land, luft och hav med våra vansinniga miljögifter. I dag finns 85 000 kemikalier i omlopp och flera av dem bidrar till att den manliga delen av mänskligheten är på väg att bli steril. På 50 år har  spermieproduktionen sjunkit med 50 procent, och den fortsätter att sjunka. Resten kan ni själva räkna ut.

Människan är den enda art som sågar av den gren som hon själv sitter på, vilket onekligen utgör en sorglig ironi när man betänker att det står i bjärt kontrast till det faktum att hon också anser sig vara den intelligentaste varelsen på jorden. Lika tragiskt är dock att den elit som har skapat detta system nu använder miljöförstöringen som en ursäkt för att dupera jordens befolkning till att acceptera totalitära lagar som kommer att dränera dem på den lilla frihet de har, ta ifrån dem rätten till självförsörjning, begränsa deras rörelsefrihet och beskatta dem ännu mer med hänvisning till det globala ”klimathotet”.

Klimatförändringar är någonting som har förekommit tvärs igenom hela jordens historia. Vår planet har varit betydligt varmare än i dag vid ett flertal tillfällen och med betydligt mer växthusgaser i atmosfären än nu. Om människan påverkar jordens klimat genom utsläpp, så måste dessa förändringar vara större än de naturliga variabler som sker för att de ska vara mätbara. I dag finns inga bevis för detta annat än i den fabricerade form som vi kan se i filmer som En obekväm sanning, eller som jag brukar kalla den: En bekväm osanning.

En helt ny peer-review-studie publicerad i augusti i år av professor Richard Lindzen vid MIT slog ner som en bomb. Den visade att effekten som alla växthusgaser har på temperaturen globalt är mindre än en sjättedel av vad FN säger att den är. Till skillnad mot FN:s klimatmodeller är studien baserad på 15 års mätningar med hjälp av satellit. Den visar att när jorden värms upp, så ökar mängden strålning som studsar tillbaka ut i rymden, vilket är motsatsen till vad FN:s klimatmodeller påstår.

Astronomen dr Ian Wilson sa efter att ha läst rapporten att teorin om människan som orsak till global uppvärmning får nu bita i gräset. Förre Harvardfysikern dr Lubos Motl deklarerade: ”Den nya studien reducerar förespråkarna för mänskligt skapad klimatoro till barnungar vars lek går ut på att skrämmas.”

Om de styrande menade allvar med sitt värnande om jordens naturliga ekosystem, tror ni då att de skulle tillåta det vansinne som Monsanto, världsledande på genmanipulerad mat, håller på med? Monsanto ligger bakom Agent orange, det besprutningsmedel som USA senare använde under Vietnamkriget vilket ledde till 400 000 döda och 500 000 barn födda med missbildninga.  I dag patenterar de gröda, tvingar på bönder giftiga besprutningsmedel och laborerar med jordens naturliga växtlighet på ett skrämmande sätt.

Jakob Nordangård är doktorand på Linköpings universitet och har skrivit en lysande uppsats som avslöjar spelet bakom klimatteorin. Han visar att den egentligen handlar om några internationella aktörers egna maktambitioner att skapa en världsordning. 

 

 

 

 

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2019 Läsarnas Fria