Sluta slå på Sveriges föräldrar!  | Läsarnas Fria

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Debatt
Caroline Olsson

  • I dagens samhälle finns inte tid för barn och föräldrar att vara tillsammans och etablera en trygg relation. Regeringens förslag att dra in hemundervisningen gör det ännu värre, tycker Caroline Olsson.
Läsarnas Fria

Sluta slå på Sveriges föräldrar! 

Barn behöver sina föräldrar som livs-coacher, men det finns så lite tid i vårt uppstressade samhälle. Barn behöver en grundmurad relation med en vuxen för att kunna finna sin identitet och utveckla sin personlighet på ett naturligt sätt. För det finns inget utrymme i dagens Sverige, menar Caroline Olsson.

Det svenska samhället respekterar inte föräldraskapet. Föräldrar ses som någon slags servicepersonal som ska se till att tillhandahålla barn som är utvilade, mätta, pålästa och intresserade – så att de sendan uppför sig väl i skolan.

Jag är övertygad om att väldigt många av samhällsproblemen i dag beror just på att tiden har krympt för barn och föräldrar att vara tillsammans. Detta har gått successivt, och kanske omärkligt. Vi har prioriterat andra saker, och behöver nu vakna upp och se att alltför många barn mår alltför dåligt.

Makthavarna ser inte detta samband, utan vill nu lagstifta om ännu strängare närvaro i skolan och ”hårdare tag”. Man vill sätta stopp för att föräldrar ska ha möjlighet att ta ansvar för sina barns skolutbildning, så kallad hemundervisning, genom att kräva ”synnerliga skäl”. Det ska även bli svårare att få ledigt från skolan för att till exempel resa med familjen. Politikerna har inte satt sig in i hur oerhört många barn som lider i dag i skolsituationen, av mobbning och diverse trakasserier.

Politikerna pratar om ”rätt till skola”, precis som om skolan inte hade några problem. Många barn och ungdomar upplever den ”rätt” till skolgång och social gemenskap som politikerna pratar om snarare som ett fängelse och en plåga. En väldigt stor andel barn i dag har ångest för att gå till skolan.

Politiker säger: ”Skola måste vi ha, för det har vi haft sedan 1800-talet.” Det brukar annars inte anses så fräscht, om man säger att något är från 1800-talet. Vi har ett helt annat samhälle nu. Då ville man höja befolkningens kunskapsnivå. Men nu är kunskapsnivån hos de allra flesta vuxna mycket högre än grundskolan, så då finns det inte längre någon anledning att tvinga alla barn till skolan, om föräldrarna har ett annat alternativ.

Regeringens nya skollagsförslag sänder ut väldigt allvarliga signaler till alla landets föräldrar. Vi förbjuds alltså att ge våra barn ett bättre alternativ till skolutbildning. Föräldrar får helt enkelt inte bedöma vad som är bra för deras barn.

Sverige behöver en ny syn på föräldraskapet. Vi behöver se föräldrarna som specialister på sina barn. Lösningen är inte att ännu mer dra barn ifrån sina föräldrar, utan att stötta barn och föräldrar att få all tid de kan få tillsammans.

Sverige håller på att sälja ut den oerhörda kraft som föräldrars ansvarstagande angående sina barn utgör. Detta är katastrof. Vi har inte råd att undvara den. Det är den kraften ett samhälle vilar på.

Om ni makthavare ska fortsätta att ha denna negativa inställning, så förstör ni hela samhället. Man kan inte ersätta föräldraskapet med ett fördubblat antal skolsköterskor och kuratorer. Föräldraskapet går inte att ersätta överhuvudtaget. Er ovilja mot föräldrar kommer bara att kosta ytterligare ofantliga miljarder.

Rekommenderade artiklar

Robotfolket - Årets viktigaste bok?

Det här är en bok jag varmt rekommenderar till alla som är det minsta nyfikna på hur världen fungerar bakom ridåerna och som älskar att dyka ner i en spännande äventyrsroman samtidigt som man får en chans att växa som människa.

© 2019 Läsarnas Fria