Jan Hammarlund sjunger för yttrandefriheten i Gallerian.

Vem äger rätt till torgen ?

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Gallerian på Hamngatan mitt i Stockholm betraktas, som andra innetorg i staden, som allmän plats i lagens mening. Precis som allemansrätten ger oss en hävdvunnen rätt att vistas i skog och mark, så borde den även gälla på stadens torg.

Opinion
Debatt

 

Alternativ stad i Stockholm är en stadsaktivistgrupp som sedan 60-talet kämpat för att göra staden mer tillgänglig och attraktiv för alla. Under sommaren har vi dragit igång en kampanj för att uppmärksamma allas rätt till torgen, och undersöka hur lagstiftningen tillämpas.

Den moderna tidens torg ligger numera inomhus och är bara tänkta för affärsmän och konsumenter. Vi vill att torgen ska vara till för alla. Även de som för tillfället inte vill handla något. För vi anser att människor, förutom att vara konsumenter, är just bara människor också. Med rätt att finnas till, fundera, diskutera och uttrycka sig utan att behöva betala för det. De ytor i köpcentrum som inte upptas av affärer – är att likställa med gatan. Det är offentlig plats, och där bör man få ha offentliga diskussioner och evenemang.

Med polisens tillstånd och tillsammans med trubadur, lergöksspelare med flera, ordnar Alternativ stad en serie kulturella, allmänna sammankomster i flera olika köpcentra. Fastän aktiviteterna är tänkta att vara öppna och spontana till sin natur, har vi ändå för säkerhets skull införskaffat polistillstånd.

Fast egentligen ska inte det heller behövas, påpekar medverkande trubaduren Jan Hammarlund, som är engagerad i frågan, och fortsätter: Ett mindre kulturellt evenemang på offentlig plats behöver enligt lagen bara anmäla vad som ska hända.

Men vad lagen säger och vad polisen ger sitt tillstånd till på allmän plats, behöver inte vara det samma som vad fastighetsägare och affärsidkare ger sitt tillstånd till. Det stod helt klart då Alternativ stad mejlade representanter för Gallerian och berättade att vi tänkte dyka upp på lördageftermiddagen och ha ett mindre kulturevenemang.

Det visade sig inte vara så populärt. Gallerians Floormanager svarade: "Ni har inte inkommit med något ritning, syfte eller målbeskrivning. Inget avtal är upprättat, därför kan vi inte godkänna aktiviteten. Och slutligen- vid tecknande av avtal utgår 25 000- plus moms."

Ord och inga visor - nästan att likna vid byråkratisk myndighetsutövning. Med den skillnaden kanske att det inte går att överklaga. Affärsmännen bestämmer enväldigt vilka som får göra vad på sina egna torg. Bara att rätta sig efter, eller?

Klart är att här finns en gråzon som kan ge upphov till konflikter. Var någonstans i lagen står det till exempel att ägarna till de privata innetorgen, som i lagens mening är allmän plats, har rätt att bestämma över mötesfriheten och rätten till allmän sammankomst?

Det är sådana här frågor vi gärna vill ha svar på.

– Ett privat torg har inte utrymme för mer än vad ägarna tycker. Det kvittar om kommuninnevånarna tycker sig ha andra behov, det blir i så fall upp till ägarens goda vilja om sådan finns, säger Janne Wiklund i Alternativ Stad.

Handeln har sin självklara plats på stadens torg, men  problemet är att den ökat så pass i omfattning att den börjat kväva  vårt livsrum och vår livskvalité. Trenden nu går mot att köpcentra och innetorg säljs ut till privata intressenter med följden att ytor för försäljning och promotion utökas och de allmänna utrymmena minimeras. Kvar finns allt mindre för den medborgare som kanske bara önskar strosa, spela en trudelutt, eller vad man nu kan vilja göra på ett torg.

Föreningar och andra politiska verksamheter har med tiden fått allt större problem att hitta platser att vara på. Inte minst på stadens kommersiella innetorg. Ett bra exempel på detta finns i Nacka, som Alternativ Stads gatufanzine skriver följande om:

"När Forum Nacka byggdes av Skanska en gång i tiden fanns rikligt med utrymme för icke-kommersiella verksamheter. Där fanns bio och teater, bibliotek, en kommunal konstsalong, en gratis lekhörna för ungarna, en serviceinriktad reception, en scen att låna. På de väl tilltagna fria ytorna fanns plats för tillfälliga loppmarknader, främst för skolklasser som ville stärka klasskassan. Ett småputtrigt ställe med generösa ytor för flanörer och shoppare, efterlängtat av många Nackabor som slapp åka in till stan.

Men numera ägs stället av ett holländskt bolag, Rodamco Europe, och sen dom tog över har det skett en smärre revolution. Bio och teater och konst är borta, ungarnas lekhörna och info-centralen likaså. Istället har butikerna ynglat av sig. Loppmarknaderna är ersatta av stånd för mobiltelefonförsäljare. Vid EMU-valet köpte jasidan in sig med ett bord för sina pamfletter men för nejsidan fanns ingen plats."

Och hur har Alternativ stads sommarkampanj gått hittills? Helt utan problem faktiskt. Första lördagen i Gallerian, med en trubadur, ett litet informationsbord, några åhörare och flygbladsutdelare i bortre ändan vid ingången Jakobsgatan orsakade inga ingripanden. Förbipasserande vakter intresserade sig knappt.

Samma sak följande lördag, den 28:e juli i Ringens köpcentrum på Söder.

Den enda skillnaden var att en trevlig, semestervikarierande vakt förmanade oss att inte skräpa ner för brandfarans skull. Om någon klagade, så måste vi sluta, sa väktaren.

Gallerian ägs av AMF Pension. Bakom AMF Pension står såväl näringslivet som fackföreningsrörelsen. Det står ännu inte klart hur LO ställer sig i frågan om den medborgerliga yttrandefriheten på allmän plats i Gallerian. Svaret på det lär säkert komma. Planen är nämligen att återvända till Gallerian framöver. Nu när det gick så bra.

Gunilla Stenhardt

 

 

Läsarnas Fria