DE SMÅ GRÅ

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Sista versen

Skrivet
Dagsverser

Välsignad är den tanke klar,

för var och en så uppenbar

att signaturen sällan fick

en högst illuster märklig kick,

som Lidner i sin ungdoms dar.

 

När ingenting av fantasi

finns kvar i fysisk cellkemi

och hjärnans lilla cd-rom

orden plötsligt vänder om

 – återstår ett haveri.

 

När sista versen skrivits har

ger ekot inte längre svar.

När sista strofen klingar ut

och versen sätter punkt och slut

har sinnet lyktat sina dar.

 

 

Läsarnas Fria